Juridische kennisgeving van Apartahotel Valle de Rodellar

APARTAHOTEL VALLE DE RODELLAR kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit het onjuiste, ongepaste of illegale gebruik van de informatie op de internetpagina http://vallederodellar.com/

APARTAHOTEL VALLE DE RODELLAR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, integriteit, actualisering en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op haar internetpagina's.

De inhoud en informatie binden APARTAHOTEL VALLE DE RODELLAR niet en vormen evenmin meningen, advies of juridisch advies van welke aard dan ook, aangezien het slechts een dienst is die wordt aangeboden voor informatieve en informatieve doeleinden.

De internetpagina van VALLE DE RODELLAR APARTAHOTEL kan links bevatten naar pagina's van derden waarover VALLE DE RODELLAR APARTAHOTEL geen controle heeft. Daarom kan APARTAHOTEL VALLE DE RODELLAR geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die op pagina's van derden kan verschijnen.

De teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en andere inhoud op deze website zijn het exclusieve eigendom van APARTAHOTEL VALLE DE RODELLAR of haar licentiegevers. Elke handeling van verzending, distributie, toewijzing, reproductie, opslag of gehele of gedeeltelijke openbare communicatie moet de uitdrukkelijke toestemming van APARTAHOTEL VALLE DE RODELLAR hebben.

Evenzo, om toegang te krijgen tot sommige diensten die APARTAHOTEL VALLE DE RODELLAR via de website aanbiedt, moet u enkele persoonlijke gegevens verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van Met deze gegevens , informeren wij u dat, door het invullen van deze formulieren, uw persoonsgegevens zullen worden opgenomen en verwerkt in de bestanden van APARTAHOTEL VALLE DE RODELLAR, om u onze diensten te kunnen verlenen en aanbieden, alsook om u te informeren over verbeteringen van de website. Evenzo informeren wij u over de mogelijkheid om de rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet van uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, gratis per e-mail naar info@vallederodellar.com of op het adres Carretera de Bierge s/n 22144 Rodellar (Huesca) Spanje, tel.nr. +34 974 318 637.

Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar
Apartahotel Valle de Rodellar